Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 124 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 148 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 168 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 192 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 193 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990
خرید عمده آجر نما سنتی مرغوب در تهران - جمال نما

خرید عمده آجر نما سنتی مرغوب در تهران

خرید عمده آجر: آجر یکی از پرکاربرد ترین مصالح ساختمانی و همچنین سازگار با طبیعت می باشد که قدمت هزار ساله دارد. در زمان گذشته از خشت برای ساخت پناهگاه برای در امان بودن از سرما و گرما استفاده می کردند. ولی امروزه آجر با پخت خشت در دمای بالا که مقاومت و استحکام  آن را افزایش می دهد، تولید می شود و کاربرد های فراوانی دارد.

آنچه در این مقاله می‌خوانید:
Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  آجر نما های ساختمانی امروز
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  آجر سنتی
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  آجر نما سنتی را چگونه می سازند؟
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  انواع آجر نما سنتی
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  ویژگی های آجر نما سنتی
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key 6 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 469

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  خرید عمده آجر نما سنتی مرغوب در تهران
  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key 6 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 468

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524
خرید عمده آجر

آجر با بهره گیری از ملات به کار رفته در انواع سایز و شکل‌های مختلف قابل تولید می باشد. تولید آجر در مناطق جغرافیایی مختلف و در دوره‌های زمانی مختلف متفاوت بوده است. در ایران باستان ساختمان‌های بزرگ و زیبایی با استفاده از آجر بنا شده است که هنوز هم پابرجا می باشند مانند طاق کسری، آرامگاه شاه اسماعیل و مسجد اصفهان.

آجر نما های ساختمانی امروز

در ساختمان‌ های جدید امروزی اعمال سلیقه در نما معنایی ندارد؛ اما طراح و کسانی که کار های ساخت و فروش ساختمان انجام می دهند می بایست جواب گوی سبک، مد و سلیقه ی روز مشتری و بازار باشند تا خرید ملک سریع تر واحد مسکونی در این یا آن ساختمان انجام بگیرد. بازار مسکن شرایطی را ایجاد کرده که معمار برای جلب رضایت دیگران و قبل رقابت ماندن، خود را مجبور به هنر نمایی و ابتکار می ‌بیند. یعنی مالک و بساز بفروش به دنبال خاص کردن ساختمان خود و جلب مشتری می باشند. مشتری هم به دنبال واحد مسکونی می‌ گردد که وضعیت مالی و شخصیت وی را بیشتر از آنچه که واقعا هست، نشان بدهد.

آجر سنتی

در قدیم به منظور ایجاد سرپناه و حفظ انسان در مقابل سرما و گرما در ساخت خانه از آجر سنتی استفاده می‌ شود. آجر سنتی برگرفته از طبیعت می باشد و خواص خیلی زیادی دارد. حتی هنوز هم با وجود پیشرفت فراوان صنعت ساختمان ‌سازی آجر یکی از پرمصرف‌ ترین مصالح ساختمانی می باشد. آجر سنتی در نمای داخلی، نمای خارجی ، کف، پله و … مورد استفاده قرار می گیرد.

خرید عمده آجر

آجر نما سنتی را چگونه می سازند؟

این آجر ها را با پختن خاک رس تولید می کنند. به همین علت می باشد که کیفیت خاک رس در کیفیت آجر های سنتی اهمیت زیادی دارد. اگر بخواهیم آجر های سنتی ساخته شده کیفیت خوب و قابل قبولی داشته باشند می باست حتما از خاک رس مرغوب استفاده شود. در مرحله اول آب را به خاک رس اضافه می کنند تا گل تولید شود. در مرحله بعدی نوبت قالب گیری یا خشت زنی می باشد. پس از این مرحله باید خشت ها را با نور خورشید خشک نمود. تا به اینجا به آجر ساخته شده خشت خام گفته می شود. در مرحله آخر باید خشت های خام را به کوره منتقل کرد. محصولی که از کوره بیرون می آید آجر سنتی مرغوب خواهد بود.

انواع آجر نما سنتی

 • آجر قزاقی
 • آجر ختائی
 • آجر نظامی
خرید عمده آجر

ویژگی های آجر نما سنتی

خرید عمده آجر: چند نمونه از ویژگی‌های آجر سنتی ساخته شده به وسیله ماشین را می‌ توان به موارد زیر اشاره نمود که هر کدام  بر اساس مواد به کار برده شده در ساخت آجر سنتی و روش تولید آن متفاوت می باشد:

 • آجر سنتی به علت نفوذ بیشتر ملات در ساختار بدنه آن، ساختار محکم ‌تری نسبت به آجرهای دیگر دارد.
 • علاوه بر استحکام بیشتر وزن کمتری نسبت به آجر سنتی تولید شده به روش فشاری دارد.
 • همچنین در ساخت دیوارهای باربر می‌توان از آجر سنتی استفاده نمود.
 • آجر سنتی ضد اسید می باشد، در برابر زلزله نسبت به آجر فشاری مقاومت بیشتری دارد. همچنین در صورت وجود رطوبت آب کمتری را جذب می‌ کند.

خرید عمده آجر نما سنتی مرغوب در تهران

خرید عمده آجر: امروزه تهران، پرجمعیت ترین شهر کشور با جمعیتی حدود 9 میلیون نفر می باشد. از لحاظ اقتصادی دارای 25 درصد تولید آجر داخلی مربوط به تهران است و با توجه به اینکه 11 درصد جمعیت ایران را دارا می باشد، دارای بیشترین مناطق مسکونی است. از این رو در حال حاضر صنعت ساختمان سازی نیز در این استان بسیار رونق پیدا کرده و فروش مصالح به بالا ترین حد رسیده است. شما معماران و مصرف کنندگان محترم در تهران می توانید برای خرید عمده انواع آجر و آجر نما با ما تماس حاصل فرمایید.

خرید عمده آجر

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما