Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 104 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 120 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 144 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 164 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 165 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990
خرید آجر نما داخل ساختمان با کیفیت به قیمت عمده - جمال نما

خرید آجر نما داخل ساختمان با کیفیت به قیمت عمده

خرید آجر نما داخل ساختمان: آجر به عنوان مصالحی است که از دیرباز در نمای ساختمان مورد توجه بوده و در حال حاضر نیز راه خود به فضای داخلی ساختمان نیز باز کرده است و جهت طراحی و دکوراسیون داخلی، بسیار مورد توجه طراحان بوده است. به صورتی که امروزه این مصالح بسیار دوست داشتنی یک پای ثابت کارهای مدرن شده است و به صورت اکسپوز در این فضاها مورد استفاده می گیرد. آجر چه به شکل خام در فضا مورد استفاده قرار گیرد و چه رنگ شود، در فضا جایگاه ویژه ای برای خود دارد.

آنچه در این مقاله می‌خوانید:
Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  آجر نما داخل ساختمان
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  اهمیت استفاده از آجر در نما داخل ساختمان
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  دیوار آجری در نما داخل ساختمان
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  مزایای آجر نما داخل ساختمان
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key 5 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 469

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  خرید آجر نما داخل ساختمان با کیفیت به قیمت عمده
  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key 5 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 468

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524
خرید آجر نما داخل ساختمان

طراحی داخلی ساختمان مجموعه‌ ای از هنر، فن و دانش می باشد که به کمک عناصر خود سعی در ایجاد فضایی امروزی با زیبایی هرچه بیشتر و نیز همانند با سلیقه مالک ساختمان خواهد بود. امروزه با بهره گیری از آجر نما در طراحی داخلی فضاهایی بسیار جذاب ارائه خواهد شد. نکته قابل توجه در مورد استفاده از آجر نما در داخل منزل همخوانی آن با سبک مدرن و نیز کلاسیک می باشد. یک فضای مدرن با دیوار آجری امروزه به گرایشی پر طرفدار در میان عموم تبدیل شده است.

آجر نما داخل ساختمان

بهره گیری از آجر در طراحی داخلی، موجب ایجاد حس و حالی خاص در فضا خواهد شد. در مورد مصالح آجر می توان به کلمه را عنوان نمود: گرم، زیبا و بدون زمان. از دیرباز آجر در کشور های مختلف به عنوان متریالی برای نمای ساختمان مورد استفاده بوده است و در ایران نیز به عنوان یکی از اصلی ترین متریال های نما شناخته می شود.

خرید آجر نما داخل ساختمان

گفتنی است در حال حاضر مصالح های دیگر جای آجر را در نما گرفته اند ولی همچنان آجر متریالی دوست داشتنی است که خیلی از معماران بزرگ، نمای ساختمان خود را با آجر کار می کنند. اما امروزه، آجر راه خود را به طراحی و دکوراسیون داخلی خانه ها، باز کرده است.

اهمیت استفاده از آجر در نما داخل ساختمان

هیچ چیز در دکوراسیون داخلی مرغوب مثل یک دیوار آجری نمی‌ تواند محیط طبیعی را به داخل منزل بیاورد و فضاها را گرم و دلپذیر کند. از نکات قابل توجه آجر نما در مقایسه با سایر مصالح عدم نیاز آن به روکش نهایی و یا اندود کردن می باشد. امروزه معماران برای احیای بهترین آجر در طراحی از الگوهای منظم یا نامنظم هندسی بهره گیری می‌ کنند. یکی از نمونه‌ های استفاده از آجر نما در داخل بنا استفاده آن در ورودی ها می باشد. مشاهده آجر در ورودی به طور ناگهانی حس بدیع و دلچسبی را در بیننده ایجاد خواهد کرد.

دیوار آجری در نما داخل ساختمان

در دیوارهای ساخته شده با آجر نما در صورت خرابی آجرها می‌ توان به آسانی نمون های ترک برداشته یا شکسته شده را تعویض کرد. دیوارهای آجر نما با رنگ‌های روشن می‌ توانند پس‌ زمینه‌ ای بسیار خلاقانه برای المان‌های چوبی در سبک‌های مختلف ایجاد نماید. همچنین آجر در بهینه سازی مصرف انرژی از مصالح بسیار مناسب به شمار می‌ آید و انرژی را به خوبی حفظ می‌ کند و در تثبیت نوسانات درجه حرارت نقش مهمی را ایفا می‌نماید.

خرید آجر نما داخل ساختمان

مزایای آجر نما داخل ساختمان

 • دارای سرعت اجرای بالا
 • دارای قیمت کم و مناسب
 • عایق صوتی و جذب صوت از محیط که باعث از بین رفتن آلودگی صوتی در فضای داخلی ساختمان میشود.
 • دارای مقاومت مناسب در برابر آتش سوزی و سوختگی
 • امکان اجرا و نصب آن به صورت تلفیقی با محصولات دکوراتیو و تزئینی دیگر مثل: بلکا، چرم، کاغذ دیواری، شیشه، سرامیک، رنگ و …
 • آسانی و راحتی نصب به حالتی که حتی افراد مبتدی یا غیر ماهر نیز میتوانند روزانه حداقل تا 10 متر مربع را نصب و اجرا نمایند.

خرید آجر نما داخل ساختمان با کیفیت به قیمت عمده

خرید آجر نما داخل ساختمان: در مجموع نمای آجر هنری است از هنرهای قدسی که آدمی در طول بندهای آن، سال‌های دیروز و امروز و فردای زندگی را به زیبایی هستی می‌ بیند و حس می‌ کند. امروزه، گرایش به نماهای داخلی آجری روز به روز افزون شده که با سلیقه و کاوش می‌توان طرح‌های نو در مایه سنتی را به وجود آورد و در نماسازی آجری به کار گرفت. جهت خرید آجر نما داخل ساختمان با کیفیت به قیمت عمده و کسب طلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

خرید آجر نما داخل ساختمان

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما