Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 134 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 134 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990
بزرگترین مرکز خرید آجر قزاقی صادراتی - جمال نما

بزرگترین مرکز خرید آجر قزاقی صادراتی

بزرگترین مرکز خرید آجر قزاقی : آجرهای قزاقی یکی از آجر هایی هستند که به شکل دستی تولید می شوند. در ایران و در دوران باستان کاربرد خشت های دست ساز برای صنعت ساختمان سازی بسیار پرطرفدار بوده است. بیشتر اوقات خشت ها در مقابل انعکاس مستقیم نور خورشید خشک می شده و با پیشرفت تکنولوژی، این آجرهای خشتی پخته می شدند تا در مقابل عوامل محیطی استحکام بیشتری داشته باشند تا بتوانند فشار بیشتری را تحمل کنند. بناهای قدیمی که در کشور موجود می باشند قدمتی بیش از هزار سال دارند و در آنها از آجرهای قزاقی دست ساز و آجرهای سنتی مورد استفاده قرار گرفته است. آجر های قزاقی از لحاظ استحکام دارای کیفت بسیار مطلوبی هستند.

آنچه در این مقاله می‌خوانید:
Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  آجر قزاقی چگونه آجری می باشد؟
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490
 • استفاده از آجر قزاقی برای آجر نما
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  رنگ های متنوع آجر قزاقی
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  ویژگی آجر قزاقی در بنای ساختمان
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  استفاده از آجر قزاقی در دور ستون
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key 6 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 469

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  بزرگترین مرکز خرید آجر قزاقی صادراتی
  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key 6 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 468

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

بزرگترین مرکز خرید آجر قزاقی

آجر قزاقی چگونه آجری می باشد؟

آجر قزاقی یکی از مصالح در صنعت ساختمان سازی و از قدمت دار ترین آجرهای دستی موجود کشور می باشد.همان طور که کفتیم یکی از قدیمی ترین و سنتی ترین انواع آجر، آجر های قزاقی هستند که تاریخچه آن با حضور قزاق‌ها به ایران در اوایل قرن بیستم باز می گردد. سبک و نمای ظاهری این آجر سنتی است.

استفاده از آجر قزاقی برای آجر نما

آجر قزاقی یکی از پر طرفدار ترین نوع آجر مورد استفاده در آجر نما ساختمان می باشد. در صنعت ساختمان‌ سازی به جهت بیرونی یک ساختمان، نما گفته می‌ شود. در طراحی معماری ساختمان، آجر نما مهم ‌ترین و اصلی ترین بخش به ‌شمار می رود زیرا نما چارچوب کار برای بقیه اجزای ساختمان را مشخص می‌ کند. تعداد زیادی از نما ها ارزش و قدمت تاریخی دارند و در کشور های گوناگون قوانین سخت گیرانه‌ ای در مورد موضوع تغییر نما وجود دارد که برخی از این قوانین هر گونه دگرگونی در نما های تاریخی را ممنوع می ‌کند.

بزرگترین مرکز خرید آجر قزاقی

رنگ های متنوع آجر قزاقی

به علت متنوع بودن رنگ در خاک‌ های نسوز و استفاده از نوع نسوز آن جلوه و زیبایی خاصی را بر خوردار بوده که به نوعی این محصول جهت استفاده از نماهای داخلی جلوه نابی دارد. آجر دستی سنتی آجر قزاقی است که به شیوه آجر نمای آجر قزاقی به طور کامل سنتی تولید می شود. انسان از سالیان پیش همانگونه آجر تولید می کرده که امروزه در حال حاضر آجر قزاقی را تولید می کند. اما امروزه آجر قزاقی در نمای ساختمان های مدرن و جدید کاربرد بسیاری دارند.

ویژگی آجر قزاقی در بنای ساختمان

از ویژگی های آجر قزاقی بازار معماری و مهندسی شامل شورده نزدن، نداشتن آلونک، رنگ با ثابت و مقاوم بودن در مقابل یخبندان و آب می باشد. اگر چه استفاده از آجر در طراحی های داخلی گران تر و هزینه برتر از مصالح جانبی دیگر است ولی مزایایی نیز به دنبال دارد چون:

 • مراقبت آسان از آجر قزاقی بدون نیاز به تمیز کردن، رنگ زدن، پر کردن آجر.
 • عایق مناسب سرمایشی و گرمایشی است و کاهش هزینه ‌هایی ناشی از سرمایش و گرمایش را به دنبال دارد.
 • آجر قیمت مناسبی برای بیمه کردن دارد. خانه ‌هایی که در ساخت آن‌ها از آجر قزاقی استفاده شده نرخ بیمه ای پایین تری را نسبت به بقیه مصالح می ‌پردازند.
 • خانه‌ هایی که دارای آجر قزاقی هستند٬ ارزش بالای فروش مجدد دارند. خانه های آجری حداقل ۶% بیش از خانه های دیگر ارزش گذاری می شود.

بزرگترین مرکز خرید آجر قزاقی

استفاده از آجر قزاقی در دور ستون

بزرگترین مرکز خرید آجر قزاقی: این نوع آجر برای دور ستون ها کار میشود که در دو سایر بزرگ و کوچک موجود می باشد. مزیت آجر قزاقی نسبت به سایر آجر ها در روش ساخت و تولید آجرهای سنتی است و به صورت دستی تولید می گردد. گروه تولیدی جمال مصالح در تلاش می باشد که محصولات خود را با بالاترین کیفیت تولید و به مشتریان ارائه کند چرا که هدف اصلی این گروه تولید آجر سنتی، رضایت هرچه بیشتر مشتریان می باشد.

بزرگترین مرکز خرید آجر قزاقی صادراتی

بزرگترین مرکز خرید آجر قزاقی: آجر قزاقی یکی از پرطرفدار ترین نوع آجر محسوب می شود و بر اساس نوع مواد، روش تولید نیز متفاوت می باشد. آجر قزاقی یکی از محصولات تولیدی ما می باشد که در کنار انواع متنوعی از آجر مانند آجر نما، آجر بهمنی، آجر ممتاز، آجر نسوز، سه گل، آجر ۱۰ سوراخ یا آجر لفتون،و… با بالاترین کیفیت ساخته و ارائه می شود.جهت خرید انواع آجر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

بزرگترین مرکز خرید آجر قزاقی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما