Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 124 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 140 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 172 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 192 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 193 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990
بازرگانی فروش آجر نما نسوز شاموتی مرغوب - جمال نما

بازرگانی فروش آجر نما نسوز شاموتی مرغوب

بازرگانی فروش آجر: انسان از آغاز ساخت سر پناه از مصالح موجود در طبیعت استفاده نمود. بهره گیری از خاک و تبدیل آن به خشت شاید اولین اقدامات بشر برای ساخت خانه بوده است. امروزه آجرهای متنوعی تولید می‌ شود که در موارد مختلف مورد استفاده قرار می‌ گیرند. آجر نسوز شاموتی نمونه‌ ای از این دنیای پرتنوع آجر می باشد.

آنچه در این مقاله می‌خوانید:
Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  طراحی نما با آجر
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  خصوصیات آجر نما نسوز شاموتی
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  ابعاد و اشکال آجر نسوز شاموتی
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  ویژگی های آجر نما شاموتی
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  مزایای استفاده از آجر نما نسوز شاموتی:
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key 6 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 469

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  بازرگانی فروش آجر نما نسوز شاموتی
  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key 6 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 468

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524
بازرگانی فروش آجر

آجر نسوز خود نوعی آجر می باشد که از مواد چینی و نسوز ساخته می‌ شود و سپس در دمای دمای 1500 درجه سانتیگراد قرار می‌ گیرد تا بعدا پتانسیل بالایی در تحمل دما داشته باشد. در ساخت آجر شاموتی از اکسيد سيليسيوم بکار برده مي‌ شود مورد استفاده قرار گرفته است. این آجر با توجه به اینکه انواع مختلفی دارد در کارهای متفاوتی کاربرد فراوانی دارد.

طراحی نما با آجر

نمای آجر زیبایی ودلپذیر شدن جلوه ظاهری و بیرونی ساختمان ما خواهد بود. آجر در ساختمان نقش یک عایق حرارتی و برودتی را ایفا می کند که هم ازهدر رفتن انرژی تولیدی سیستم های گرمایشی و سرمایشی ساختمان جلوگیری می کند و هم می تواند بر حسب جنس و رنگ و میزان سطحی که دارد سبب دفع و انعکاس گرما در فصل تابستان شود و بر خلاف این عملکرد را در فصل زمستان برای جذب انرژی خورشیدی و گرم شدن ساختمان سبب شود.

بازرگانی فروش آجر

خصوصیات آجر نما نسوز شاموتی

آجر به علت اینکه از ابتدای آبادانی با انسان بوده و از جنس خاک می باشد حس و حال نوستالژی خاصی به همراه دارد. آجر نسوز شاموتی شیک‌ ترین نوع آجر نسوز برای نما‌‌ی ساختمان می باشد. آجر شاموتی با دقت به سایز های متفاوتی که دارد در چید مان آن می‌ توان تنوع بسیاری پیاده نمود. می‌ توان آجر نسوز شاموتی را با سایر متریال‌ ها به صورت ترکیبی بکار برد و زیبایی ویژه‌ ای به فضای داخلی خانه داد. علاوه بر آن بکار بردن آجر شاموتی به همراه چوب فضای بسیار زیبایی را خلق می کند.

پخت آجر شاموتی معمولاً در دمای ۱۲۵۰ تا ‏‏۱۵۰۰ درجه سانتی‌گراد در کوره تونلی شمکل می‌ گیرد.‏
این نوع آجرنما دارای رنگ ثابت بوده و در مقابل رطوبت و مواد شیمیایی و یا درجه حرارت های ‏بسیار بالا، مقاوم هستند. اگر از آجرنسوز نما در نمای بیرون ساختمان مورد استفاده قرار گیرد، به ‏هیچ عنوان دچار شوره زدگی یا رنگ پریدگی نخواهد شد. تعداد، نوع و رنگ آجرنما و آجرنسوز ‏نما به نظر مجری ساختمانی بستگی دارد‎.‎

ابعاد و اشکال آجر نسوز شاموتی

آجر نسوز شاموتی مرغوب موارد مصرف بسیار زیادی دارد و به این علت می بایست در شکل و اندازه های زیادی تولید شود. ولی به طور کلی باید گفت که آجر های نسوز در ابعاد استاندارد و غیر استاندارد ساخته می شود. آجر نسوز نما شاموتی از پرکاربرد ترین آجر نسوز می باشد.

ویژگی های آجر نما شاموتی

بازرگانی فروش آجر: از ویژگی های آجرهای نسوز نمای شاموتی استحکام فشاری بالا، مقاومت در مقابل باران های اسیدی، مقاومت بسیار بالا در مقابل خوردگی، سایش، نوسانات دمایی محیط و عدم شوره زدگی است. این خواص باعث شده به عنوان پرکاربرد ترین مصالح در صنعت ساختمان سازی به شمار می رود. زیبایی و الگوی حاصل از چیدمان آجر سبب شده به عنوان پوششی مقاوم وعایق گونه در نمای داخل و خارج ساختمان مورد استفاده قرار بگیرد.

بازرگانی فروش آجر

مزایای استفاده از آجر نما نسوز شاموتی:

 • جذب آب مناسب
 • قابلیت تولید در ابعاد مختلف
 • پر فروش و زیبا
 • رنگ های طبیعی و غیر قابل تغییر در برابر اشعه خورشید
 • استفاده از مواد اولیه طبیعی و مطلوب
 • مقاوم در برابر سایش، خراش و خط خوردگی
 • مقاومت در برابر اسید و باز
 • عایق بودن نسبت به سرما وگرما

بازرگانی فروش آجر نما نسوز شاموتی

بازرگانی فروش آجر: شما می توانید با تماس با کارشناسان گروه ما؛ از این طریق مشاوره‌ های لازم را در رابطه با فروش و طراحی و اجرای متناسب با کارتان را به شما ارائه می‌ دهند و دراین صورت شما راحت‌ ترین راه ممکن را برای انتخاب آجر نمای ساختمان خود به کار گرفته‌ اید. برای ارتباط با کارشناسان ما با شماره های درج شده در زیر تماس بگیرید.

بازرگانی فروش آجر

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما