Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 124 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 136 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 168 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 188 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 189 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990
بازرگانی فروش آجر نما لعابدار به قیمت عمده - جمال نما

بازرگانی فروش آجر نما لعابدار به قیمت عمده

بازرگانی فروش آجر نما: آجرهای لعابدار یکی از انواع آجرهایی می باشد که ساخت و تولید آن مانند آجر های معمولی می باشد ولی در این نوع آجر سطح آن را با لعاب کاشی می پوشانند. کاربرد اصلی این آجر در زیبا سازی نما و دیزاین بخش هایی از داخلی ساختمان است و در قسمت هایی مانند دیوار های باربر از آجر های لعاب دار استفاده نمی شود. آجر های لعاب دار علاوه بر آن که زیبایی خاصی به نمای ساختمان می بخشد، مقاومت نما را همچنین در مقابل هوازدگی و فرسایش بالا برده و مانع آسیب رساندن به نما می شود.

آنچه در این مقاله می‌خوانید:
Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  لعاب چیست؟
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  تاریخچه لعاب در ایران
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  کاربرد آجر نما لعابدار
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  تنوع آجر نما لعابدار
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  اهمیت استفاده از آجر نما لعابدار
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key 6 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 469

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  بازرگانی فروش آجر نما لعابدار به قیمت عمده
  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key 6 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 468

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524
بازرگانی فروش آجر نما

لعاب چیست؟

رنگ و لعاب در حقیقت همان پوشش درخشان و شفاف موجود بر روی سفال می باشد که زیبایی و درخشندگی بی نظیر را به سفال می بخشد. بهره گیری از رنگ و لعاب در سفالگری علاوه بر ایجاد جذابیت و زیبایی، باعث افزایش استحکام و دوام سفال می شود و دارای انواع مختلفی از جمله براق یا مات، شفاف یا کدر، صاف و یا حتی بافت دار است. نوع رنگ و لعاب بستگی به نوع فرمول آن و مواد تشکیل دهنده آن دارد، به این علت با ترکیب مواد تشکیل دهنده لعاب به میزان های متفاوت، می توانید رنگ و لعاب جدیدی را تولید کنید. 

بازرگانی فروش آجر نما

تاریخچه لعاب در ایران

در کشور ما لعاب در هزاره دوم ق.م در شوش دیده شد که در این سال ها آثار لعاب را در گل میخ های سفالی و لعابدار در معبد بنای چغازنبیل می توان دید که الانه در موزه ملی ایران قرار دارد. کوزه های لعابدار کشف شده در قلعه زیویه در کردستان که در دوران ماد ها ساخته شده است و آثار به جا مانده در دوره هخامنش را می توان مثال زد.

کاربرد آجر نما لعابدار

آجرنما لعابدار، از آن جایی که از اسم آن پیدا می باشد سطح آن مثل ظروف سفالی لعابکاری میشود، در اندازه های مختلف و شکل های متفاوت جهت مصارف زیادی ساخته میشود. موارد استفاده آجر لعابدار در نماسازی، کاشی کاری، کف سازی و کنار باغچه و قرنیز دیوارها میباشد. در مساجد و حسینیه ها از آن ها استفادهی زیادی میشود از جمله: کتیبه های اطراف ساخت محراب، گنبد و سردرها و….

تنوع آجر نما لعابدار

فیروزه ای، لاجوردی، سبز مسجدی، زرد، قهوه ای و کرم که ترکیب این ها خود گستره وسیعی از تنوع رنگ را می سازند. آجر لعابدار تنوع ابعاد زیاد دارد  بنا به درخواست مشتری آجر پلاک نما را لعاب می زنند و در کوره مجدد پخت می شود البته بیشترین رنگ های آجر لعابدار مورد استفاده فیروزه ای و لاجوردی است بخصوص فیروزه ای که در نمای مساجد کاربرد بسیار فراوانی دارد.

در ساخت محراب از انواع رنگ ها و مدل های آجر نما لعابدار استفاده می شود. بنابر آنچه که بیان گردید برای ساخت آجر لعابدار مرغوب هیچ محدودیت ابعادی و تاحدودی رنگی وجود نداشته و مشتری بنا بر نیاز خود از تولید کننده ابعاد، رنگ و تعداد مورد نظر خود را مطالبه خواهد کرد.

بازرگانی فروش آجر نما

اهمیت استفاده از آجر نما لعابدار

بازرگانی فروش آجر نما: لعابدار کردن سطح آجر باعث می شود سطح لعاب خورده دارای نفوذ ناپذیری فوق العاده ای گردد که این خاصیت علاوه بر محافظت در مقابل لکه دار شدن محصول، مقاومت به سایش آجر را نیز افزایش می دهد. با لعابدار کردن آجر مقاومت به یخ زدگی که یکی از اساسی ترین عوامل در بکارگیری آجر در مناطق اقلیمی مختلف می باشد افزایش یافته که این خود به علت نفوذ ناپذیر شدن سطح آجر با کیفیت می باشد. 

بازرگانی فروش آجر نما لعابدار به قیمت عمده

بازرگانی فروش آجر نما: این آجرها به شما اجازه می دهند تا یک ساختمان را در مناظر اطراف آن یکپارچه کرده و یا بر روی دیده شدن و جلوه کردن ساختمان نسبت به محیط اطراف تاکید بیشتری نمایید. آجر لعابدار بعد جدیدی به ساختمان خواهد بخشید و اندیشه های شما را به امکانات جدیدتری رهنمون می سازد. جهت خرید و اطلاع از قیمت این محصئلات با کارشناسان ما تماس بگیرید.

بازرگانی فروش آجر نما

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما