Warning: Undefined array key 1 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 542

Warning: Undefined array key 1 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 542

Warning: Undefined array key 1 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 542

Warning: Undefined array key 1 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 542

Warning: Undefined array key 1 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 542

Warning: Undefined array key 1 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 542

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 136 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 170 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 183 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990
آجر سفید چیست و کاربرد آن در صنعت ساختمان سازی - جمال نما

آجر سفید چیست و کاربرد آن در صنعت ساختمان سازی

آجر سفید چیست

آجر سفید چیست :آجر سفید به علت استحکام بالا داشتن به ساختمان شما کمک خواهد کرد همچنین می توانید آجر سفید را با کمترین هزینه تهیه کنید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید:
Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  آجر سفید چیست
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  آجر سفید چیست
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  جنس آجر سفید
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  موارد مصرف از آجر سفید
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  آجر سفید چیست
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key 6 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 469

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  روش انتخاب محل استفاده از آجر سفید
  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key 6 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 468

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

 امروزه معماران با بهره گیری کردن از آجر در بنا های ساخته شده و طراحی منحصر به فرد سازه های آنها آجر را به یکی از مصالح نوین تبدیل کرده است. آجر سفید به دلیل فشار زیاد در حین تولید به یک تکه سنگ همانند است چرا که با حرارت فراوان داخل کوره کاملا مستحکم میشود.آجرهای سفید در طراحی بخش هایی از درون خانه به طراحان کمک بسزایی کرده است و همچنین استفاده از آن در نمای بیرونی ساختمان به زیبایی هر چه بیشتر آن اضافه میکند.

آجر سفید چیست

آجر سفید چیست

جنس آجر سفید

آجرها چون از لازم و مهم ترین مصالح برای ساخت یک بنا به شمار می آید باید جنسی مستحکم و با استحکام داشته باشند، آجر های سفید افزون برآن استفاده در بنای ساختمان در داخل خانه نیز به زیبایی بخش هایی از یک ساختمان کمک میکند .جنس آجر های سفید از خشت بوده است.که آن را درون قالب هایی ریخته و سپس بعد از خشک شدن آن سفیدی آن از ساییده شدن بسیار و پوشیده شدن آن از آهک به دست می آید.

این آجر ها از خاک سفید نسوز مهیا می شوند. جنس آجر سفید خیلی مهم بوده و اهمیت فراوانی دارد چرا که تمام سازه ها بر روی آن قرار می گیرند و فشار سقف و طبقات فوقانی تا حدی بر روی آجر قرار می گیرند. این آجر ها بعد از این که خشت آنها فشرده شدن درون کوره قرار می گیرند که این امر باعث خشک شدن کامل آن شده و آجری سخت و محکم را به وجود خواهد آورد جنس این آجر ها به صورتی باید باشد که کاملا نسوز بوده و در مقابل آتش فقط گرم خواهد شد.

موارد مصرف از آجر سفید

آجر یکی از مهم ترین مواد واجب برای ساخت یک بنا به شمار می آید . از آجرهای سفید جهت زیبایی بنای ساخته شده بهره گیری می شود چرا که نمای بیرونی یک ساختمان یکی از بخش هایی است که برای زیبایی و درخشش آن اهمیت فراوانی قائل می شوند،

البته بناهایی را شاهد بوده ایم که در کل ساختمان از آجر سفید استفاده شده است و بنای واقعا زیبایی را به نمایان درآورده.امروزه از آجرهای سفید در داخل منزل نیز بهره گیری می شود مثلا برخی افراد علاقه دارند که دیوار داخلی خانه شان از آجرهای سفید پرداخته شده باشد که می توانند حتی بعد از بازسازی یک تیغه از آجر سفید را جهت زیبایی مد نظرشان احداث کنند سفید بودن آجر های دیوار های منزل علت به وجود آمدن یک فضای باز خواهد شد و یک فضای دلپذیر و مدرن را  شکل خواهد داد.هم چنین از آجر سفید دیده ایم که جهت زیبایی در کف پیاده رو ها هم نیز استفاده شده است.

آجر سفید چیست

آجر سفید جیست

روش انتخاب محل استفاده از آجر سفید

تعدادی از شما سلیقه به استفاده از آجر سفید در نمای داخلی و یا خارجی منزل خود را دارید اما محل مناسب آن را نمی دانید یافتن محل مناسب در داخل منزل بستگی به سلیقه و طبع شما دارد اما اگر در قصد و تصمیم خود شک دارید و نمی دانید که کدام مکان مناسب تر است و یا چه مدلی خانه شما را زیباتر نشان خواهد داد می توانید از طراح های ما کمک بگیرید که به تصمیم گرفتن شما خود تسریع بخششد و بهترین انتخاب را نمایید. آجر ها امروزه با مصارف خاص آجر های سفید به مصالح نوین در بناسازی تبدیل شده است که بسیاری از مردم شوق دوباره به بهره گیری از آن در طراحی داخلی ساختمان خود دارند.


دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما